DGS-3312SREOL EOS

Valdomas trečio lygmens modulinis komutatorius su 4 kombinuotais 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) prievadais ir 2 išplėtimo lizdais
Kur įsigyti

Aprašymas

D-Link DGS-3312SR – tai galingas, funkcionalus 3 lygmens komutatorius, tinklo administratoriui leidžiantis lanksčiai panaudoti jį kaip stekų agregavimo įrenginį arba kaip atskirą modulinį įrenginį, turintį varinius arba optinius Gigabit Ethernet prievadus. DGS-3312SR yra lankstus, patikimas ir perspektyvus sprendimas įmonių tinklams. Jis užtikrina atskirus, iki 2 Gbps greičio, ryšio kanalus tarp steko įrenginių, sujungtų „žvaigždės“ būdu, taip pat galimybę prijungti rezervinį maitinimo šaltinį, modulinę architektūrą bei išplėstas valdymo funkcijas.

Modulinė architektūra

DGS-3312SR turi 4 10/100/1000BASE-T prievadus, 4 kombinuotus GBIC prievadus ir 2 atvirus išplėtimo lizdus. Išplėtimo lizdai leidžia lanksčiai keisti komutatoriaus konfigūraciją, panaudoti jį kaip pagrindinį nedidelio tinklo komutatorių. Galimi tokie papildomų modulių modeliai:

 • DEM-540 – 4 prievadų stekuojamas modulis. Jis leidžia apjungti į steką iki 4 stekuojamų komutatorių DES-3226S. Prie komutatoriaus prijungus du modulius DEM-540, į steką galima apjungti iki 8 stekuojamų komutatorių.
 • DEM-340MG – 4 prievadų GBIC modulis. Jis turi 4 SFP lizdus, prie kurių galima prijungti 4 Gigabit Ethernet optinius modulius, palaikančius skirtingų ilgių bangų optinius kabelius.
 • DEM-340T – 4 prievadų Gigabit Ethernet modulis. Jis turi 4 10/100/1000BASE-T prievadus.

Neklystanti stekavimo sistema

Prijungus modulius DEM-540, komutatorius į vieną steką gali apjungti iki 12 stekuojamų komutatorių DES-3226S. Įrenginiai sujungiami „žvaigždės“ metodu tiesiogiai su valdančiu komutatoriumi. Tokia architektūra yra itin atspari klaidoms. Pavyzdžiui, ryšio nutrūkimas tarp komutatoriaus ir steko valdančiojo komutatoriaus neturės įtakos kitiems steko ryšio kanalams. Jeigu naudojama „žiedo“ architektūra, ryšio nutrūkimas tarp bet kurių dviejų komutatorių nutrauks viso steko darbą.

Naši stekavimo sistema

DGS-3312SR kiekvienam steko komutatoriui suteikia atskirą, iki 2 Gbps greičio, duomenų srauto pralaidumą, o ne padalina jį visiems steko įrenginiams, kaip tai daroma naudojant „žiedo“ architektūrą. Taip, per valdantįjį komutatorių sujungus 12 komutatorių, gaunamas bendras duomenų srauto pralaidumas iki 24 Gbps.

Galimybė išplėsti iki 288 10/100Base-TX ir 12 Gigabit Ethernet prievadų

Prisijungimui prie serverių ar tinklo magistralių, apjungus DGS-3312SR su 12 komutatorių DES-3226S, sudaroma galimybė turėti iki 288 10/100BASE-TX ir 12 Gigabit Ethernet prievadų. Tokia architektūra leidžia lengvai pasipildyti naujais įrenginiais, neatliekant techninių pakeitimų turimame tinkle.

12 prievadų magistralė

Kai DGS-3312SR naudojamas kaip autonominis įrenginys, į išplėtimo lizdus galima jungti 2 Gigabit Ethernet modulius. Taip gaunami 8 Gigabit Ethernet prievadai. Be to, komutatorius dar turi 4 kombinuotus SFP/1000BASE-T prievadus, dėl kurių įrenginys gali turėti 12 Gigabit Ethernet prievadų. Toks plėtimosi būdas leidžia sudaryti nedidelę magistralę, prie kurios galima prijungti 12 komutatorių arba serverių. Priklausomai nuo pasirinktų modulių, galima naudoti tiek varinius, tiek optinius kabelius.

Rezervinio maitinimo šaltinio palaikymas

Prie DGS-3312SR gali būti jungiamas išorinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis nenutrūkstamą komutatoriaus darbą. Tokiu atveju, jeigu integruotas maitinimo šaltinis sugenda, rezervinis maitinimo šaltinis automatiškai perima maitinimo tiekimo funkciją įrenginiui.

IP maršrutizavimas kanalo greičiu

DGS-3312SR naudoja standartinį paketų maršrutizavimą ir užtikrina Windows, Unix ir interneto aplikacijų palaikymą. Neblokuojanti komutacinė matrica užtikrina paketų filtravimą/judėjimą kanalo greičiu. Dėl integruotų ASIC mikroschemų, paketų maršrutizavimas vykdomas žymiai greičiau nei paprastuose maršrutizatoriuose.

Lengva integracija į tinklo infrastruktūrą

DGS-3312SR yra lengvai integruojamas į bet kokį egzistuojantį tinklą 2 ir 3 lygmens komutavimui vykdyti. Toks kiekvieno prievado daugialygmeniškumas leidžia sukurti 2 lygmens tinklą, o paskui, bet kuriuo metu, nesunkiai pakeitus prievadų nustatymus, pereiti prie 3 lygmens. Taip pat lanksčiai galima tinklą segmentuoti į domenus: naudojant potinklius, vartotojų ID ir serverius duomenų srauto maršrutizavimui; arba nustatant filtrus pagal MAC adresus ir keliaujantį duomenų srautą. 2 lygmenyje paketų judėjimui ir filtravimui komutatorius naudoja automatinį išmokimą ir MAC adresų lentelės nustatymą rankiniu būdu. 3 lygmenyje komutatorius naudoja maršrutizavimo lentelę paketo perdavimui į paskirties tašką.

VLAN našumo ir saugumo didinimui

Virtualių tinklų VLAN palaikymas pagal prievadus ir standartą IEEE 802.1Q leidžia organizuoti daugiaabonentinius domenus, segmentuoti duomenų srautus, pagerinti tinko našumą, valdymą ir saugumą. Automatiniam nustatymų parinkimui prisijungus prie VLAN komutatorius taip pat palaiko GVRP (GVRP VLAN Registration Protocol).

Platesnės prieigos prie tinklo funkcijos

Funkcija 802.1x leidžia vykdyti vartotojų autentifikavimą kiekvieno bandymo prisijungti prie tinklo metu. Funkcija „Port security“ leidžia sumažinti MAC adresų, prievado išmokstamų, prie kiekvieno prievado jungiamų, stočių kiekio kontrolei vykdyti, skaičių. Kiekvienam prievadui gali būti nustatyti statiniai MAC adresai. Tai garantuoja, kad prie tinklo prisijungs tik registruoti įrenginiai. Jeigu komutatoriui nustatysite abi šais funkcijas, jūs galėsite nustatyti prieigos procedūrą, paremtą vartotojų bei įrenginių identifikavimu, ir tuo pačiu metu valdyti prieigą gavusių darbo stočių skaičių.

Daugialygmeniai prieigos valdymo sąrašai (ACL)

Prieigos valdymo sąrašai (Access Control List, ACL) tinklo administratoriui suteikia galimybę nustatyti duomenų srauto valdymo taisykles. Komutatorius palaiko daugialygmenius ACL, kurie yra galinga tinklo valdymo priemonė. Pavyzdžiui, komutatoriui galima nustatyti didelės apimties kenkėjiško siųsto duomenų srauto iš nurodytų klientų blokavimą (pagal MAC arba IP adresus). Arba, atakuojant virusui, komutatorių pagal jo unikalų pavyzdį (TCP/UCP prievado numerį) galima nustatyti taip, kad virusas neplistų.

CoS palaikymas

Komutatorius palaiko ne tik 2 lygmens prioritetų eiles 802.1p, bet ir daugelį kitų paketų prioritezavimo būdų. Paketų prioritetų klasifikavimui informacija gali būti naudojama iš 2-4 OSI lygmenų. Daugialygmenio klasifikavimo palaikymas leidžia prie komutatoriaus jungti įrenginius, reikalingus darbui su „jautriomis“ užlaikymams aplikacijomis (pavyzdžiui videokonferencijoms). Komutatorius palaiko 8 prioritetų eiles (CoS) veikdamas autonominiu režimu ir 4 CoS eiles veikdamas steke.

Lankstūs eilių aptarnavimo mechanizmai

Komutatorius palaiko du eilėje esančių paketų apdorojimo būdus: Strict Round-Robin (SRR) ir Weighted Round-Robin (WRR). SRR būdą naudokite tada, kai reikia griežtai nustatyti prioritetines eiles. WRR leidžia kiekvienai eilei nustatyti svorį (procentą nuo išeinančio prievado duomenų srauto pralaidumo). Taip sudaromos sąlygos efektyviai išnaudoti duomenų srauto pralaidumą perduodant duomenis iš mažą svorį turinčių eilių.

IGMP Snooping daugiaabonentinio duomenų srauto valdymui

Komutatorius seka IGMP pranešimus bei kuria paketų perdavimo ir judėjimo filtrų paskyrimo lenteles. Tai leidžia dinamiškai nustatyti daugiaabonentinio duomenų srauto perdavimui skirtus prievadus, ir tik tuos, prie kurių prijungti įrenginiai, palaikantys daugiaabonentinį transliavimą.

Daugiaabonentinio transliavimo valdymas

Daugiaabonentinio duomenų srauto kontrolės funkcija naudojama daugiaabonentinių / daugiaadresinių paketų, sukeliančių tinklo persikrovimą, kiekiui riboti. Nustatytą slenkstį viršijantys paketai yra numetami. Leidžiamas intervalas slenksčiui nustatyti yra nuo 0 iki 255 KB paketų per sekundę.

Prievadų dubliavimas

Ši galimybė leidžia nustatyti prievadų dubliavimą duomenų persiuntimui į tam tikrą prievadą bei tolesnei įeinančio ir išeinančio duomenų srauto analizei.

Spanning Tree palaikymas

Naudodami STP jūs galite nustatyti rezervinius ryšius tarp komutatorių ir taip užtikrinti nepertaukiamą paketų praradimui jautrių aplikacijų veikimą. Taip paketų perdavimas ir gavimas bus garantuotas, net jeigu pagrindinis kanalas nustotų veikti. DGS-3312SR palaiko 802.1D Spanning Tree ir 802.1w Rapid Spanning Tree.

Valdymo funkcijos

Dėl integruotų MIB, komutatorius palaiko SNMP v.1 ir v.3. Efektyvų centralizuotą valdymą užtikrina RMON ir SYSLOG stebėjimas. Komutatorius taip pat turi komandinės eilutės (CLI) ir Web sąsajas su vartotoju. Jeigu tinklo administratorius žino komandinės eilutės operacijas, jis, naudodamas CLI, gali greitai parinkti reikiamus nustatymus. Web sąsaja su vartotoju leidžia turėti prieigą prie komutatoriaus iš bet kurios tinklo vietos ir teikti pagalbą realiu laiku. Pavyzdžiui, per Web sąsają su vartotoju galima pasižiūrėti MAC adresų lentelę ir nustatyti bet kurios darbo stoties vietą. Prievadų naudojimo grafikai užtikrina diagnostikai reikalingą informaciją bei duomenų srauto kontrolę realiu laiku.

Bendros charakteristikos

Prievadai:

 • 4 integruoti 10/100/1000BASE-T prievadai
 • 4 kombinuoti GBIC (SFP) lizdai
 • Konsolės prievadas RS-232

* Naudojant SFP GBIC bus atjungti atitinkami 10/100/1000BASE-T prievadai. Šiuos Gigabit prievadus galima naudoti serverių/magistralių prijungimui arba stekavimui.

Išplėtimo lizdų skaičius:

 • 2

Moduliai išplėtimo lizdams:

 • DEM-540: 4 stekuojami prievadai, palaikantys komutatorius DES-3226S
 • DEM-340MG: 4 SFP GBIC lizdai
 • DEM-340T: 1 10/100/1000BASE-T prievadai

Standartai ir funkcijos:

 • IEEE 802.3 10BASE-T / 802.3u 100BASE-TX / 802.3ab 1000BASE-T
 • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
 • IEEE 802.3x Flow Control
 • Automatinis poliariškumo nustatymas MDI/MDIX
 • Prievadų dubliavimas

Mini GBIC (SFP) palaikymas:

 • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (optinis modulis DEM-310GT)
 • IEEE 802.3z 1000BASE-SX (optinis modulis DEM-311GT)
 • IEEE 802.3z 1000BASE-LH (optinis modulis DEM-314GT)
 • IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (optinis modulis DEM-315GT)
 • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (optinis modulis DEM-330T)
 • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (optinis modulis DEM-330R)
 • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (optinis modulis DEM-331T)

Perdavimo greitis:

 • Iki 17.8 Mpps

Vidinės magistralės našumas:

 • 24 Gbps

Indikatoriai:

 • Įrenginiui: Power, Console, RPS
 • RJ-45 prievadui: Speed, Link/Act
 • SFP prievadui: Link/Act

IP maršrutizavimas:

 • IP v4 palaikymas
 • IP Fragmentation palaikymas
 • VRRP
 • Maršrutizavimo protokolų palaikymas:
 •          statinis maršrutizavimas
 •          RIP-1, RIP-2
 •          OSPF v.2

VLAN:

 • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
 • VLAN prievadų pagrindu
 • GARP/GVRP
 • Maksimalus VLAN skaičius:
 •          dinaminių – 64
 •          statinių – 255

QoS:

 • Standartas: IEEE 802.1p
 • Eilių skaičius: 4 eilės prievadui (režimas Stacking Master), 8 eilės prievadui (autonominis režimas)

Duomenų srauto klasifikavimas (CoS):

 • Klasifikavimas gali būti vykdomas pagal vartotojų nustatytų aplikacijų tipus:
 •          TOS
 •          Diffserv (DSCP)
 •          pagal prievadus
 •          MAC adresas
 •          IP adresas
 •          TCP/UDP prievado numeris

Saugumas:

 • Vartotojo autentifikavimas 802.1x: pagal prievadus ir MAC adresus
 • SSH
 • SSL
 • RADIUS klientas 802.1x
 • Cisco-like port security
 • Daugialygmenis
 • ACL:
 •          šablonų/taisyklių skaičius: 8/50
 •          paremtas MAC adresu
 •          paremtas VLAN
 •          paremtas eilių prioritetu 802.1p
 •          paremtas Diffserv (DSCP)
 •          paremtas IP adresu
 •          paremtas protokolo tipu
 •          paremtas TCP/UDP prievado paskyrimo numeriu
 •          paremtas naudinga TCP/UDP informacija (TCP/UDP Payload)
 •          paremtas fiziniu prievadu

Spanning Tree:

 • 802.1D Spanning Tree
 • 802.1w Rapid Spanning Tree
 • 802.1s Multiple Spanning Tree (autonominis režimas)

Daugiaabonentinis transliavimas:

 • IGMP v.1, v.2
 • IGMP Snooping
 • DVMRP
 • PIM-DM

Loginis prievadų apjungimas (Port Trunking):

 • Galima apjungti iki 8 prievadų
 • Gali būti iki 6 loginių prievadų apjungimų įrenginyje (tik dirbant autonominiu režimu)
 • Apjungimo režimas: statinis
 • Darbo režimas: apkrovų paskirstymas
 • 802.3ad LACP palaikymas

Našumas:

 • Komutacijos būdas: Store-and-forward
 • MAC adresų lentelės dydis: 16 K įrašų įrenginiui
 • Maršturizavimo lentelė: 2 KB įrašų įrenginiui
 • MAC adresų išmokimas:
 •          dinaminis: automatinis atnaujinimas
 •          statinis: nustatomas vartotojo
 • Paketų filtravimo/perdavimo greitis 2 lygmenyje (vienpusiu režimu): 1 488 100 paketų per sekundę vienam prievadui
 • RAM atmintis: 1 MB įrenginiui
 • Didelių kadrų (Jumbo Frame) paketų dydis: iki 9216 baitų

Daugiaabonentinio transliavimo valdymas:

 • Daugiaabonentinių, nežinomų daugiaadresinių ir vieno adreso paketų greičio valdymas

Valdymas:

 • SNMP v.1, v.3
 • Web sąsaja su vartotoju
 • CLI (komandinės eilutės sąsaja su vartotoju)
 • RMON monitoring
 • Telnet serveris
 • Nuotolinės prieigos konsolė Telnet
 • SYSLOG
 • Duomenų srauto stebėjimas per Web GUI sąsają su vartotoju
 • Prievadų aprašymas
 • Procesoriaus utilizavimo peržiūra
 • TACAS+ autentifikavimas administratoriaus prieigai prie komutatoriaus
 • RADIUS autentifikavimas administratoriaus prieigai prie komutatoriaus
 • Slaptažodis
 • MAC adresų peržiūra per Web sąsają su vartotoju
 • SNMP trap on MAC notification
 • SNTP
 • IP filtering valdomoje sąsajoje su vartotoju
 • Single IP Management v1.0

MIB:

 • MIB-II (RFC 1213)
 • Bridge MIB (RFC 1493)
 • RMON MIB (RFC 1757)
 • RIP (RFC 1724)
 • OSPF (RFC 1850)
 • CIDR (RFC 2096)
 • 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
 • IGMP MIB (RFC 2933)
 • IF (Interface) MIB (RFC 2233)
 • Ethernet-like MIB (RFC 1643)
 • D-Link enterprise MIB

RMON grupės:

 • 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)

IP adreso gavimas:

 • Savarankiškas nustatymas
 • Per DHCP, Bootp klientus

Programinės įrangos atnaujinimas:

 • TFTP klientas

Konsolės prievadas:

 • DB-9 RS-232 DCE

Fiziniai parametrai

Maitinimas:

 • 100 - 240 V, 50/60 GHz
 • Universalus vidinis maitinimo šaltinis

Sunaudojama galia:

 • Iki 30 W (be modulių)

Ventiliacija:

 • Vienas 60 x 60 mm ventiliatorius

Išmatavimai:

 • 440 x 309 x 44 mm (tik įrenginys)
 • Aukštis – 1U, tinka montuoti į 19 colių spintą

Svoris:

 • 4.4 kg (be modulių)

Darbo temperatūra:

 • 0º ÷ 40º C

Saugojimo temperatūra:

 • -25º ÷ 55º C

Drėgmė:

 • 10% ÷ 95%, be susidarančio kondensato

Saugumo klasės (EMI):

 • FCC Class A
 • CE Class A
 • C-Tick Class A
 • BSMI Class A

Apsauga: 

 • CSA International

Sertifikatai

Informacija užsakymui

Paveikslas

DGS-3312SR
Vaizdas iš priekio
Vaizdas iš galo

Parsisiuntimui

Taip pat žiūrėkite