Klausimas: Kaip sukonfigūruoti DHCP serverį DFL serijos ugniasienėje?

Atsakymas: 

lan

Vardas – Laisvai pasirenkamas objekto vardas. Galima pakeisti savo nuožiūra.
8.8.8.8 – Objekto parametras.

›      Prisijunkite prie DFL įrenginio

›      Naršyklėje įveskite https://192.168.10.1

›      Vartotojo vardas: admin, slaptažodis: admin.

 

›      Objects/AddressBook

›      Sukurti IP4 adresus (Add/IP4 Address)

›      Name: sm24

›      Address: 255.255.255.0

 

›      Name: DNS_1

›      Address: 8.8.8.8

›      Sukurkite daugiau nei vieną DNS įrašą

 

 

›      Sukurti skiltį (Add/Address Folder)

›      Name: lan_adresai

 

›      Objects/AddressBook/lan_adresai

›      Sukurti IP4 adresą (Add/IP4 Address)

›      Name: lan_dhcp_pool

›      Address: 192.168.10.100-192.168.10.199

 

›      System/DHCP/DHCP Servers

›      Sukurti DHCP serverį (Add/DHCP Server)

›      Name: lan_DHCPServer

›      Interface Filter: lan

›      IP Address Pool: lan_dhcp_pool

›      Netmask: sm24

 

›      Options skiltyje

›      Default GW: lan_ip

›      DNS Primary: DNS_1 ir DNS Secondary: DNS_2

 

›     Configuration / Save and Activate.