Klausimas: Kaip sukonfigūruoti MacOS VPN klientą?

Atsakymas: 

1 žingsnis:

2 žingsnis:

3 žingsnis:

4. Nurodykite VPN serverio parametrus:

5. Nurodykite serverio adresą bei VPN vartotojo vardą:

6. Įveskite VPN vartotojo slaptažodį:

7. Patvirtinkite pakeitimus.

8. Įsitikinkite sėkmingu VPN susijungimo veikimu.