Klausimas: Kaip sukonfigūruoti Windows Vista VPN klientą?

Atsakymas: 

1. Start meniu pasirinkite Connect to.

2. Pasirinkite Set up a connection or network.

 3. Pasirinkite Connect to a workplace.

4. Pasirinkite No, create a new connection.

 5. Pasirinkite Use my Internet connection (VPN).

6. Pasirinkite I‘ll set up an Internet connection later.

7. Suveskite VPN serverio duomenis:

7.1. Internet address: VPN serverio adresas skaitinėje ar vardinėje formoje.

7.2. Destination Name: vardas, kuriuo bus išsaugotas prisijungimas Jūsų kompiuteryje.

7.3. Pažymėkite Allow other people to use this connection. Tai leis visiems kompiuterio vartotojams naudotis šiuo prisijungimu.

8. Suveskite VPN prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį.

9. Prisijungimas prie VPN serverio parengtas ir juo galima naudotis.