Klausimas: Kaip sukonfigūruoti Windows XP integruotą VPN klientą?

Atsakymas: 

1. Skiltyje Network connections pasirinkite New Connection Wizard.

2. Spauskite Next.

3. Pasirinkite Connect to the network at my workplace. Spauskite Next.

4. Pasirinkite Virtual Private Network connection. Spauskite Next.

5. Įveskite vardą, kuris bus priskirtas sujungimui. Spauskite Next.

6. Jei prisijungimui prie interneto reikia atlikti kitą prisijungimą - nurodykite. Priešingu atveju pasirinkite Do not dial the initial connection. Spauskite Next.

7. Įveskite VPN serverio vardą ar IP adresą. Spauskite Next ir Finish.

8. Įveskite prisijungimo duomenis: vartotojo vardą ir slaptažodį. Spauskite Connect.

9. Sėkmingai prisijungę matysite VPN sujungimo būseną: