Klausimas: Kaip sukurti PPTP VPN serverį DIR-330 maršrutizatoriuje?

Atsakymas: 

Naudota programinės įrangos (FW) versija 1.23.  

1. Interneto naršyklėje įveskite adresą http://192.168.0.1. Prisijungimo vartotojo vardas admin, slaptažodžio nėra.

2. Pasirinkite Advanced. Skiltyje User Group pasirinkite vieną iš grupių ir sukurkite joje vartotoją.

3. Skiltyje Setup > VPN Settings pasirinkite Manual VPN Setup. Atsivėrusiame lange pasirinkite PPTP/L2TP ir paspauskite Add.

4. Suveskite visą reikiamą informaciją:

Name: test (VPN Serverio vardas)

Connection Type: PPTP

VPN Server IP: 192.168.0.1 (įrenginio LAN adresas)

Remote IP Range: 192.168.0.5 – 20 (IP adresai suteikiami VPN vartotojams. Antras skaičius reiškia kiekį, bet ne paskutinį adresą. Pavyzdyje parodyta 20 adresų, o ne 15)

Authentication Protocol: MSCHAPv2

MPPE Encryption Mode: 128bit

Authentication database: Group1 (Arba kita, kuri buvo sukurta 2 žingsnyje).

5. Pasirinkite Save Settings. Taip išsaugosite konfigūraciją ir, įrenginiui persikrovus, bus galima naudotis PPTP VPN serveriu.