Klausimas: Kaip sukonfigūruoti DIR serijos maršrutizatorių su 1.x.x FW GALA televizijai?

Atsakymas: 

Prisijunkite prie įrenginio valdymo meniu bei pasirinkite išplėstinį valdymo meniu (Advanced settings).

Atsidariusio meniu Advanced sekcijoje pasirinkite VLAN.

Pasirinkite lan.

Atsidariusiame lange pasirinkite prievadą, prie kurio bus jungiamas GALA priedėlis/televizorius ir jį ištrinkite iš šios grupės. Paspauskite mygtuką Save changes. Žemiau esančiame pavyzdyje pasirinktas 4 prievadas.

Paspauskite viršuje atsiradusį mygtuką Save.

Paspauskite apačioje esantį mygtuką Add.

Įveskite VLAN grupės pavadinimą (1), pasirinkite tipą Transparent (2), įveskite VLAN žymę 6 (3), pasirinkite prievadą, prie kurio bus jungiamas GALA priedėlis/televizorius (4), prievado tipą Untagged (5) bei išsaugokite nustatymus (6).

Išsaugokite nustatymus ir perkraukite įrenginį (System >> Save&Reboot).  Sėkmingai sukonfigūruotas Gala VLAN.

Įrenginys paruoštas darbui su Gala televizija.