Klausimas: Kaip sukonfigūruoti virtualų serverį maršrutizatoriui DIR-620 (programinės įrangos versija F/W: 1.2.102)?

Atsakymas: 

Pasirinkite Firewall >> Virtuall servers ir spauskite Add.

 

Pasirinkite virtualų serverį iš jau paruoštų šablonų arba susikonfigūruokite rankiniu būdu.

Template – Paruoštų šablonų sąrašas

Name – Virtualaus serverio pavadinimas

Interface – Sąsaja

Protocol – Protokolas/-ai, kuriais veikia serveris /aplikacija (TCP, UDP, TCP/UDP)

Public port (begin) – Viešo (išorinio) prievado numerio/-ių pradžia

Public port (end) - Viešo (išorinio) prievado numerio/-ių pabaiga

Private port (begin) – Privataus (vidinio) prievado numerio/-ių pradžia

Private port (end) – Privataus (vidinio) prievado numerio/-ių pabaiga

Private IP – Privatus (vidinis) serverio/aplikacijos IP adresas

Pasirinkę nustatymus spauskite Change ir išsaugokite pakeitimus – atsiradusiame viršuje meniu (Device configuration was changed) spauskite Save.

Sukonfigūruotas virtualus FTP serveris.