Klausimas: Kaip sukonfigūruoti MEZON internetą po programinės įrangos atnaujinimo maršrutizatoriui DIR-620?

Atsakymas: 

Atsinaujinus maršrutizatoriaus DIR-620 programinę įrangą į 1.2.26 ar naujesnę jos versiją, reikia iš naujo perkonfigūruoti MEZON susijungimą.

1. Prijunkite kompiuterį UTP kabeliu prie vieno iš keturių DIR-620 LAN prievadų.

2. Interneto naršyklėje įveskite adresą: http://192.168.0.1 (jei adresas buvo pakeistas, naudokite pakeistąjį). Prisijungimo vartotojo vardas yra „admin“ ir slaptažodis yra „admin“ (jei duomenys buvo pakeisti, naudokite pakeistus). Prisijungę prie įrenginio valdymo galite pasikeisti valdymo sąsajos kalbą, valdymo elementų išdėstymas nepriklauso nuo pasirinktos kalbos.

3. Atverskite kairėje esančio meniu punktą „WiMAX“ ir „Information“. Laukelyje SSID įveskite „@mezon.lt“ (be kabučių). Jei MEZON modemas prijungtas, laukas yra neaktyvus. Atjunkite MEZON modemą arba spauskite „Disconnect“. Suvedus SSID, spauskite „Connect“.

4. Atverskite kairėje esančio meniu punktą „Net“ ir „Connections“. Paspauskite ant įrašo „WAN“ (paveikslėlyje antras įrašas).

5. Atsivertusiame lange pakeiskite „Physical interface:“ parametrą iš „Port5“ į „USB-WIMAX“. Išsaugokite pakeitimus.

 

6. „Connections“ turėtų atrodyti sekančiai (jei Status yra „Connected“, vadinasi internetas turi būti prieinamas):

 

7. Atlikę šiuos ir kitus konfigūravimo veiksmus, nepamirškite išsaugoti konfigūracijos. Jei konfigūracijos neišsaugosite, nutrūkus elektros maitinimui neišsaugoti parametrai pasikeis į gamyklinius. Parametrus bet kada galima išsaugoti pasirinkus „System“ > „Save“ punktą.