Eluagne garantii manageeritavatele kommutaatoritele ja tulemüüridele

D-Link teatab võrguseadmete garantiitoe laiendatud programmist. Alates 2007. aasta novembrist kehtib tasuta ELUAEGNE garantii kõikidele juhitavatele kommutaatoritele, kaasa arvatud Smart seeria kommutaatoritele (seeriad DES-ХХХХ , DGS-ХХХХ ja DXS-ХХХХ) ning tulemüüridele (seeriad DFL-ХХХХ).

Antud garantii tingimused laienevad AINULT nendele seadmetele, mis on toodetud alates 2007. aasta algusest. Seadme tootmise aega määratakse seerianumbri 6. (aasta) ja 7. (kuu) numbri järgi.

Näide: Kommutaator, mille seerianumber on P40R16B000003, on välja lastud 2006. aasta (6) novembrikuus.

Tähelepanu! Eluaegne garantii EI laiene välistele toiteplokkidele ja kaablitele. Ülejäänud seadmetele kehtivad standardsed garantiitingimused.

Tähelepanu! Eluaegne garantii ei laiene seadmetele, mis on kahjustatud kasutamis-, hoiustamis- ja transporditingimuste rikkumise tõttu.

D-Link’i eluaegne garantii

D-Link’i seadme eluaegse garantii all mõeldakse garantiid, mis hakkab kehtima alates seadme omandamise hetkest D-Link’i ametlike edasimüüjate (partnerite) kaudu ja kehtib seni, kuni on möödunud 1 (üks) kalendriaasta antud mudeli tootmise lõpetamisest. Mudeli tootmise lõpetamise kuupäevaks loetakse hinnakirjas EOL (End of Life) märke ilmumise kuupäeva või (kui toode ei ole olnud eelnevalt märgitud EOL-ina) toote nimetuse kustutamise kuupäeva ettevõtte ametlikust hinnakirjast.