תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DIR-890LA1
מראה מאחורה
מראה מימין
מראה משמאל
מראה מקדימה

דף מידע

ראה גם