תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DMC-920R/B10
מראה מאחורה
מראה מקדימה
מראה מימין

דף מידע

ראה גם