Küsimus: Kaugused kaabelsüsteemi jaoks

Vastus: 

Ethernet (10Mbs) ja Fast Ethernet (100Mbps) jaoks on ette nähtud järgmised kaugused. Igal pool nähakse ette 5. kategooria keerupaar.

  • Hub - to - Hub (100 Base TX) 10M (32.8 feet)
  • Hub - to - Hub (10 Base T) 100M (328 feet)
  • Hub - to - Switch 100M (328 feet)
  • Workstation - to - Hub/Switch 100M (328 feet)