Garantiiteeninduse tingimused

1. Tootja garanteerib tootmisdefektide ja vigade puudumise Seadmel ning vastutab garantiitingimuste põhjal vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

2. Garantiiperioodi alguseks loetakse seadme omandamise hetke Eesti Vabariigis asuva ametliku edasimüüja juurest ning garantiiperioodi pikkus on:

                 2.1. kõikidele Seadmetele, toiteplokkidele ja jahutusventilaatoritele kaks aastat;
                 2.2. Вoot ROM’ile, splitteritele, filtritele, kaablitele ja teistele komplektis olevatele lisadele 90 päeva.

3. Tootja kohustub garantiiperioodi vältel tasuta kõrvaldama Seadmel esinevad defektid remontimise või analoogilise Seadme vastu vahetamise teel tingimusel, et defekt on põhjustatud Tootja süü tõttu. Seade, mis antakse vahetusena, võib olla nii uus kui ka taastatud, kuid igal juhul garanteerib Tootja, et selle omadused ei ole halvemad kui vahetatud seadmel.

4. Tootja ei vastuta oma tarkvaralise toe kokkusobivuse eest teiste seadmete ja tarkvaraga, mis on toodetud teiste ettevõtete poolt, kui juuresolevas Dokumentatsioonis ei ole kokku lepitud teisiti.

5. Tootja ei vastuta mitte mingitel asjaoludel kahjude eest, sealhulgas ka andmete kadumise eest, kasumi saamata jäämise või teiste juhtumite, tulenevate või kaudsete, kahjude eest, mis on põhjustatud seadmete ebaõigest paigaldamisest, seadistamisest või kasutamisest, või mis on seotud Seadme tootlikkuse langusega, tõrgete või ajutise mittetöökorrasolekuga.

6. Tootja ei vastuta garantiitingimuste kohaselt, kui tema tehtud testimised ja / või analüüs näitavad, et tootel puudub teatatud defekt või see on tekkinud paigaldamis- või kasutustingimuste rikkumisest, samuti muudest tegevustest, mis on seotud katsetega kasutada seadet eesmärkidel, mida Tootja pole ette näinud.

7. Garantiiteeninduse hulka ei loeta seadme puhastamist ja profülaktikat, kui seda teeb Tootja ja seda tehakse Tootja kulul.

8. Tootja ei vastuta Seadmel esinevate defektide ja rikete eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

         - transpordi- ja hoiustamiseeskirjade rikkumine, paigaldamise ja kasutamise tehniliste tingimuste eiramine;
        - ebaõige kasutamine, Seadmete ebasihipärane kasutamine, kasutusjuhendites esitatust erinev kasutamine;
         - mehaanilised kahjustused;
         - vääramatu jõud (nagu tulekahju, üleujutus, maavärin jne).

GARANTII EI LAIENE:

• mitte Tootja toodetud tooted, mis on märgistatud Tootja kaubamärgiga;
• kahjustustele, mis on tekkinud ümbritseva keskkonna tõttu (vihm, lumi, rahe, äike jne), vääramatu jõu tõttu (tulekahju, üleujutus, maavärin jne) või juhuslike väliste tegurite mõjul (elektrivõrgu voolukõikumised jne);
• kahjustustele, mis on põhjustatud transpordi-, hoiustamis-, kasutuseeskirjade rikkumisest või valest paigaldusest;
• kahjustustele, mis on põhjustatud Tootja volitamata isikute tehtud remondist või Seadme muutmisest;
• kahjustustele, mis on põhjustatud võõrkehade, esemete, vedelike, putukate jne sattumisest Seadme sisemusse;
• Seadmetele, millel on välised defektid (selgelt eristatavad mehaanilised vigastused, praod, mõlgid korpusel ja seadme sisemuses, murtud antennid ja pistikute kontaktid);
• mehaaniliste ja termiliste kahjustuste avastamisel plaatide komponentidel

Garantiisse võetakse seadmed, mis on ostetud D-Link ametliku Baltikumi distribuutori ACC Distribution OÜ kaudu.